Privacystatement
 

PRIVACYSTATEMENT Zakelijk Heuvelrug

In opdracht van Vereniging Zakelijk Heuvelrug is Clubcollect, gevestigd Beilerstraat 24, 9401 PL, Assen, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.zakelijkheuvelrug.nl
info@zakelijkheuvelrug.nl

Michiel van de Watering is de Functionaris Gegevensbescherming van Zakelijk Heuvelrug, hij is te bereiken via penningmeester@zakelijkheuvelrug.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zakelijk Heuvelrug verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres(sen)
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zakelijk Heuvelrug verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zakelijk Heuvelrug bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat wij de gegevens bewaren totdat jij je lidmaatschap hebt opgezegd. Wel bewaren wij de gegevens van jou in onze administratie conform de wettelijke bewaartermijn na beëindiging van jouw lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zakelijk Heuvelrug verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zakelijk Heuvelrug gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

 

Voor het actueel houden van je profielpagina.
Login via Ledenlogin