Q4klein-1

ZH in de regio

Zakelijk Heuvelrug werkt in de regio samen met andere ondernemersverenigingen en met de gemeente.
Met de ondernemersvereniging van Zeist, De Bilt en Bunnik werkt Zakelijk Heuvelrug samen binnen Q4+
Zakelijk Heuvelrug is één van de 4 ondernemersverenigingen die samen Q 4+ vormen. Q 4+ is een stichting die is opgericht door de ondernemersverenigingen in de gemeenten Bunnik, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Zeist.

Q 4 + staat voor:

  • Q is Quality
  • 4 staat voor de 4 ondernemersverenigingen
  • + geeft aan dat er ondernemersverenigingen uit andere gemeenten kunnen aanhaken.
  • Het doel van Q 4 is landelijke positionering als economisch aantrekkelijke regio,

stimuleren van economische samenwerking en behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemende partijen. Daarnaast bevorderen van de communicatie met betrokken gemeenten, haar inwoners en andere bestuurslagen in het licht van de economische samenwerking en bedoelde belangen behartiging.

Verbeteren en in standhouden van de contacten tussen (de leden van de) deelnemende partijen en overheden is ook een doel.

Q 4 + tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door het ontwikkelen en beheren van een regionaal economisch stimuleringsprogramma.

Ook in de regio

inderegio1
inderegio2

 

Voor het actueel houden van je profielpagina.
Login via Ledenlogin