Werkzaamheden stationsgebied Driebergen-Zeist

StationDZ_bovenaanzicht802x388

Nieuws over de werkzaamheden bij stationsgebied Driebergen-Zeist

Zoals iedereen al heeft kunnen lezen starten in 2016 werkzaamheden bij station Driebergen-Zeist. Er komt een nieuw treinstation met extra sporen, een nieuw busstation, een nieuwe parkeergarage en een overdekte fietsenstalling. Daarnaast wordt het gehele stationsgebied opnieuw ingericht. De Hoofdstraat wordt verbreed, deze zal via een onderdoorgang onder het spoor doorlopen, zodat het fileprobleem tussen de afslag en Zeist zal worden opgelost. Klik op www.youtube.com/watch?v=ZOfGapzIif0 voor een filmpje over het project. Zakelijk Heuvelrug juicht de verbeteringen aan het stationsgebied toe. Betere bereikbaarheid per spoor en minder files op de weg is belangrijk voor de ondernemers op de Heuvelrug.

Ook belangrijk is om de bereikbaarheid tijdens dit ingrijpende bouwproces zo goed mogelijk te waarborgen, zodat er zo min mogelijk verkeershinder ontstaat. Om deze reden heeft op 30 maart 2015 een bijeenkomst plaatsgevonden waar vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen zijn geïnformeerd door ProRail.

 

Kort samengevat zal de bouw in 2016 van start gaan en zal het project zal naar verwachting in 2019/2020 gereed zijn. De eerste helft van de onderdoorgang voor het verkeer gaat naar verwachting in 2018 open. ProRail verwacht dat de autobereikbaarheid van Zeist en Driebergen door de bouwwerkzaamheden niet nadelig zal worden beïnvloed, behoudens drie korte periodes van maximaal een week waarin de Hoofdstraat zal worden afgesloten. Deze afsluitingen zullen in de zomer(vakantie) worden gepland.

Om een goede bereikbaarheid te waarborgen wordt in de aanbesteding opgenomen dat de aannemer een integraal bereikbaarheidsplan opstelt en uitvoert. Zakelijk Heuvelrug en de andere ondernemersverenigingen hebben ProRail verzocht om concrete criteria te stellen over het maximaal dagen uitval van de Hoofdstraat en de aantal minuten tussen de afslag en Zeist, waarbij de aannemers boetes verbeurt als de criteria niet worden gehaald.

De communicatie over afsluitingen, omleidingen, adviesroutes en andere verkeerswijzigingen zal essentieel zijn om de hinder voor ondernemers en burgers zo goed mogelijk te beperken. Zakelijk Heuvelrug zal de bereikbaarheid tijdens de bouwfase voor u nauwlettend volgen en u hierover via deze website informeren. Actuele informatie over dit onderwerp kunt u tevens vinden op www.prorail.nl/driebergen-zeist, waar u zich tevens kunt abonneren op een nieuwsbrief van ProRail.

 

 

Voor het actueel houden van je profielpagina.
Login via Ledenlogin