Terugblik ALV Zakelijk Heuvelrug

ALV-12feb-2015

Op donderdag 12 februari was er een netwerkborrel georganiseerd door Zakelijk Heuvelrug. Er was tevens een korte Algemene Ledenvergadering. De aanwezige leden hadden alle tijd en ruimte om in Brocante met elkaar te netwerken. En dat werd volop gedaan. Altijd leuk om te zien hoe de leden van Zakelijk Heuvelrug elkaar weer vinden op deze bijeenkomsten.
 
Tijdens de ALV gaf voorzitter Bas de Vogel een update over DE ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug.  Hij is nog geen jaar voorzitter, maar is er van overtuigd dat Zakelijk Heuvelrug inmiddels weer goed op koers zit. De financiële cijfers zien er goed uit, er is geïnvesteerd in een nieuwe site, het programma voor dit jaar staat vast (zie ook www.zakelijkheuvelrug.nl/agenda) en is voor een groot deel gevuld met wensen vanuit de leden voor wat betreft de thema’s. Ook voor zaken als behartiging ondernemersbelangen bij de gemeente en ruimtelijke ordening is het afgelopen jaar aandacht geweest.

Bas de Vogel riep daarnaast alle leden op vooral regelmatig de bijeenkomsten te bezoeken. Enkele leden gaven aan hier enthousiast pleitbezorger van te zijn. Zij missen regelmatig leden bij bijeenkomsten die ze wel graag willen ontmoeten. Bij deze dus een oproep aan alle leden: kom naar de bijeenkomsten, verrijk je met kennis en vergroot je netwerk. Alle bijeenkomsten dit jaar zijn al gepland en staan op de site.
Het bestuur heeft aangegeven uitbreiding te zoeken van het aantal bestuursleden. Op de oproep hiertoe heeft Roy Pamboer (oud wethouder van gemeente Utrechtse Heuvelrug en ervaren bestuurder) zich gemeld. Roy is voorgesteld als nieuw bestuurslid, de aanwezige leden gingen unaniem akkoord met deze voordracht en zijn enthousiast dat Roy Pamboer toe wil treden tot het bestuur.
 
Na deze korte ALV ging het netwerken nog een hele tijd door…

 

(foto’s door Mirjam Verschoor)

Netwerken ...

ALV-hapje
ALV-netwerk

 

Voor het actueel houden van je profielpagina.
Login via Ledenlogin