Nieuws vanuit het bestuur

ZH-logo-beeld

Februari 2017
Nieuws vanuit het bestuur

Na de ledenvergadering in december is er alweer veel gebeurd: De agenda is gevuld met nieuwe bijeenkomsten voor de leden, de speerpunten van Zakelijkheuvelrug zijn beschreven en er is een nieuwe huishoudelijk reglement opgesteld.

Joost Grootenhaar en Andre Hoogerwerf hebben de administratie weer helemaal op orde.
Helaas gaat Karen Bos het bestuur verlaten, waardoor er nu weer een nieuwe vacature is voor de organisatie van de evenementen.

Maar wist je ook al dat onze voorzitter samen met andere ondernemersverenigingen in gesprek is met de wethouder van economische zaken? Samen werken ze aan het Economisch Programma. (zie website gemeenteraad)
Nu de fase van uitvoering nadert is Theo Sack ook in gesprek met Mieke Coenen de projectmanager die extern door de gemeente is aangetrokken om de uitvoering te begeleiden. In het kader van regio Q4, is Theo in gesprek met de wethouders van Zeist, de Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Bunnik.

Het bestuur is tevens nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het stationsgebied Driebergen/Zeist. Het nieuwe stationsgebied gaat veel voordelen opleveren, maar zal eerst overlast geven voor en eenieder die in die omgeving werkt, sport, op school zit of een bedrijf heeft. Wie de voortgang op de voet wil volgen kan dit doen op een speciale website: www.stationdriebergenzeist.nl. Een ding is in ieder geval duidelijk, de regio krijgt een bijzonder mooi station, geïntegreerd in onze landelijk omgeving die de bereikbaarheid van onze regio zal verbeteren, hetgeen goed is voor de economische bedrijvigheid.

bottom1
bottom2

 

Voor het actueel houden van je profielpagina.
Login via Ledenlogin