Verslag Algemene Leden Vergadering november 2022

ALV2021-header

Op 17 november 2022 was de ledenvergadering bij Stoeterij & Pensionstal Geere-stein in Doorn.

We hebben onder andere gesproken over de huidige missie en visie. Deze hebben we inhoudelijk een beetje veranderd. In de slogan is verbreden is vervangen door verdiepen, omdat we meer voor elkaar kunnen doen dan we nu doen. We gaan vanaf 2023 ook vaker bij elkaar komen. Naast steeds een vernieuwend event ook een open netwerkkoffie om meer leden te krijgen. Ook leden die buiten de regio wonen mogen lid worden, uit de hele provincie Utrecht.

Helaas hebben we afscheid genomen van Tosca als onze organisator van de evenementen. Maar gelukkig staat er een nieuw team klaar om het over te nemen en veel leuke bijeenkomsten te organiseren.

Er is met goedkeuring van de aanwezigen besloten dat de contributie verhoogd wordt naar 175 euro per jaar. Vanaf eind februari 2023 zal dit per automatische incasso worden ingesteld.

We zijn nog steeds opzoek naar een secretaris. Om de administartie nu goed te kunnen doen hebben we iemand (Milou) ingehuurd om de ledenadministratie op orde te houden.

Leden wordt verzocht ook mee te denken over het beleid en de gesprekken met de gemeente. Over duurzaamheid, inkoopbeleid etc. Meld je bij het bestuur.

Vragen en opmerkingen over de ALV of andere onderwerken graag aan Nico voorzitter@zakelijkheuvelrug.nl of Michiel penningmeester@zakelijkheuvelrug.nl.

De notulen en de presentatie is per mail aan de leden gestuurd.

 

 

 

Ontmoeten - Verbinden - Verdiepen

bottom1
bottom2

 

Voor het actueel houden van je profielpagina.
Login via Ledenlogin