14 september, Informatieavond inkoop en aanbesteding

gemeentekantoor

Hoe vinden ‘inkoop’ en ondernemers elkaar? 

Informatie- en meedenkbijeenkomst Inkoop en aanbesteden 
Woensdagavond 14 september Cultuurhuis, Kerkplein 2, Doorn 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juli het nieuwe inkoopbeleid vastgesteld. Om tot dat beleid te komen, is op 8 februari een bijeenkomst georganiseerd met ondernemers uit de business-to-businessmarkt. Met deze ondernemers is aan verschillende gesprekstafels gesproken over actuele vraagstukken. De input van deze bijeenkomst is gebruikt bij het opstellen van het nieuwe gemeentelijke inkoopbeleid. 

Woensdag 14 september neemt de gemeente u als ondernemer mee in het nieuwe inkoopbeleid. U hoort ook wat er met de input van de vorige bijeenkomst is gedaan. Daarna gaan we uiteen in groepjes (indien mogelijk per branche) om aan de hand van stellingen te discussiëren over hoe we elkaar vinden en op welke wijze we inschrijvers kunnen selecteren voor opdrachten. Aan het eind van deze bijeenkomst worden de voorlopige uitkomsten uit de werkgroepen teruggekoppeld. 

Uitnodiging voor ondernemers 

De avond is bedoeld voor alle ondernemers in de business-to-businessmarkt. Wilt u meer weten over het gemeentelijk inkoopbeleid? Wilt u kennismaken of mee (blijven) denken over de uitvoering van het inkoopbeleid? Dan nodigen we u van harte uit.
U kunt zich aanmelden via: www.heuvelrug.nl/inkoopbijeenkomst

Programma: 
19.00 uur Inloop met koffie en thee 
19.30 uur Welkom door wethouder Gerrit Boonzaaijer 
19.40 uur Terugkoppeling bijeenkomst 8 februari en toelichting inkoopbeleid 
20.00 uur Start met gesprekken aan de hand van stellingen 
21.00 uur Pauze 
21.15 uur Terugkoppeling van de opbrengsten uit de gespreksronden en vervolg 
21.30 uur Afronding en netwerkborrel

 

Zaken doen

10punten1
zaken1