Eerste Q4 roadshow

q4roadshow1

Zonder profilering geen toekomst voor Heuvelrug Kromme Rijnstreek

Tijdens de bijeenkomst van Stichting Q4 werd er door ondernemers en bestuurders uit Heuvelrug en Kromme RijnStreek druk gediscussieerd over gezamenlijke profilering van de regio. Alles vanuit het idee: samen staan we beter op de kaart en zijn we sterker.

Om de discussie goed op gang te brengen lichtte Roy Pamboer (bestuurslid Stichting Q4) het pakket aan maatregelen toe dat tot nu toe is opgesteld voor een sterke economische regio. Hierbij was bijvoorbeeld de oproep aan ondernemers en bestuurders om groot te denken, samen te zorgen dat de mobiliteit van de regio wordt verbeterd en cross overs te zoeken met andere sectoren en hiermee samenwerkingen aan te gaan. Concrete voorbeelden voor cross overs zijn bijvoorbeeld het uitwerken van gezamenlijke arrangementen vanuit de gastvrijheidsector, culturele sector en de sector voeding/gezondheid. Of de regionale congrescentra die een samenwerking aan kunnen gaan met regionale leveranciers van streekproducten. Na de presentatie van Roy Pamboer gaf Johan Vlasak van de Rabobank Kromme Rijnstreek inspirerende voorbeelden vanuit de regio Brabant en midden Limburg op het gebied van regioprofilering.

Het bruist van de ideeën

Na deze opwarmer (en dat bij ruim 30 graden…) gingen de aanwezige ondernemers en bestuurders met elkaar in kleine groepjes aan het brainstormen hoe deze regio zich beter kan profileren en nog meer samenwerkingen tot stand kunnen komen. Deze brainstorm werd begeleid door SBI formaat. Het enthousiasme voor verdergaande samenwerking en profilering bruiste er van af. Zo werden ideeën besproken voor samenwerking tussen de vastgoedsector en de zorg. Steeds meer ouderen hebben zorg nodig: zorg er voor dag leegstaande gebouwen worden omgevormd tot goede voorzieningen voor veilig en goed wonen. Ook werd gesproken over het stimuleren van lokale producten en diensten. Zo zou vraag en aanbod van lokale producten beter samengebracht kunnen worden (via bijvoorbeeld een online platform). Goed voorbeeld in Wijk Bij Duurstede is er al om lokaal werk (van stages, vrijwilligerswerk, banen tot opdrachten) en werkzoekende bij elkaar te brengen via Brede Kijk op Werk. Een ander item wat is besproken is de discrepantie tussen het snelle leven wat veel mensen leiden en de rust en ruimte die er is in deze regio. Juist een goede combinatie om te onthaasten van de snelheid van het leven, benut dus de kwaliteiten van deze regio die dit kan bieden. En als die samenwerking dan goed op gang komt en er meer economische groei zit, dan moet ook de profilering van de regio goed op orde zijn. Wat is ons bindend verhaal over Heuvelrug en Kromme Rijnstreek? Hoe zetten we de regio nog beter op de kaart? Ook hierin is nog veel winst te behalen.

Q4 als marktplaats van de regio

Nadat alle bruisende ideeën waren gedeeld werd de oproep gedaan aan Q4 om te fungeren als marktplaats voor het verder brengen van deze ideeën. Hiervoor is het nodig om een goed online platform te hebben waar ideeën samen komen, samenwerking gestimuleerd kan worden en informatie gedeeld wordt. Naast een online platform werd Q4 gevraagd het fysiek delen van informatie en kennis meer te stimuleren, juist ook door elkaar te ontmoeten op bijeenkomsten als deze. Daar wordt in voorzien: op 25 augustus en 2 september organiseert Q4 nog twee bijeenkomsten waar ondernemers en bestuurders verder kunnen praten over het economisch versterken van de regio en samen op te trekken bij een goede profilering.

Aanmelden voor de volgende bijeenkomsten kan via deze website.

Alle informatie over deze bijeenkomst en de suggesties voor eventuele concrete maatregelen staan op: www.stichtingq4.nl

Deze avond vond plaats in Landgoed Zonheuvel en werd mede mogelijk gemaakt door de Rabobank.

 

Samenwerking

bottom1
bottom2