Wekelijks overleg gemeente en ondernemers

Corona_Afbeelding_RIVM

Op initiatief van Rob Jorg, wethouder economische zaken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, komen nu wekelijks de voorzitters van ondernemersverenigingen, winkeliersverenigingen en Bizz op de Heuvelrug nu online bij elkaar.

Vragen? Stuur dan een mail naar Theo Sack (tsack@arbotripleone.nl) – voorzitter ZH.

Volgende week woensdag om 18.30 is er wederom een Conference Call

Verslag 8 April :
Naast de eerder genoemde punten was er veel aandacht voor:

 • Actie koop lokaal: Komende week + week daarop op de A0 borden, in de Kaap en via social media. Deze week ‘bedankje en complimenten van College’ in het gemeentenieuws. Vraag aan iedereen om boodschap ook te delen
 • Online winkelen(initiatieven: Er lijkt vanuit ondernemerskringen veel interesse voor de Free2deal app om lokale aanbiedingen te plaatsen en daarmee consument meer naar de winkelstraat te krijgen. Driebergen voert pilot uit en schaaft bij. Zou mooi zijn als tzt hele GUH meedoet, beter bereik en maakt sterker. Misschien interessant voor jullie de app alvast te downloaden/bekijken via https://www.free2deal.com/  

 

Verslag 1 april 2020:

 • Actuele ontwikkelingen toelichting  door Rob Jorg de wethouder economische zaken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Kans is groot dat de Gemeente parkeerterreinen  bij recratieterreinen (oa recreatieterreinen Leersum Ginkelduin) komend weekend afsluit voor bezoekers.
 • Terugkoppeling vorige week woensdag
  • Weekmarkten- lijkt qua ruimte en voorschriften overal goed te gaan met uitzondering van mogelijk Driebergen Froukje B en Ina Smit-Roest en Raymond de Goede marktmeester hebben hier nog vervolg overleg over. Daarnaast speelt zorg of markt ten koste gaat van lokale winkeliers. Betreft momenteel alleen food; Gemeente gaat bekijken (waarschijnlijk ook regio voorschriften volgen in deze)
  • BIZ- Joke v G. De aanslagen voor de BIZ-en zullen pas in september verstuurd worden i.p.v. eind april; De voorschotten zullen uitbetaald worden zoals regulier afgesproken in de verordening. De gemeente zal dus voorschieten.
  • Winkeltijden-Rob Jorg licht toe dat het nog niet eenvoudig is om langere openingstijden te regelen omdat in onze huidige verordening daar geen ontheffingen voor zitten. Zal ook via gemeenteraad moeten. Donderdag neemt College een vervolgbesluit en zal asap communiceren, ook in de ondernemersverenigingen app.
 • Behoefte/initiatieven die spelen - digitalisering (online) – Joke  
  Driebergen heeft momenteel pilot met een app. Indien werkbaar deelt zij met andere dorpen
  ZZP netwerk gaat kijken in haar netwerk of er bv 2 of 3 ZZPers zijn die daar nu over mee willen denken.
  Amir Hajari van OSMM biedt zijn kennis en expertise aan om mee denken/opzetten.
  Doorn, Leersum en Amerongen checken nog behoefte bij hun achterban. Zakelijk Heuvelrug en Joke hebben nog contact waarom de stie voor Regionaal Inkopen.nl wel/geen optie is (is voor business to business – vraag nu is aan consumers).
  Gemeente kan faciliteren in mensen bij elkaar brengen en wellicht dus samen projectgroep opstarten om verder te onderzoeken (behoeften en technische mogelijkheden)
 • Reclame voor support event voor lokaal shoppen : Gemeente faciliteert A0 borden reclame in week 16 en 17 voor alle dorpen met boodschap ‘Koop lokaal-samen sterk de corona crisis door’ in die trant. Over opmaak contact houden/kijken wie kan doen.
  Daarnaast vraag vanuit Driebergen: Kan burgemeester vlog opnemen over oproep lokaal inkopen / dat het ‘veilig/mogelijk’ (en nodig) is om bij lokale winkeliers te kopen – mogelijk tegelijk met A0 borden campagne + compliment aan inwoners dat klanten goed aan de regels houden
  Toevoeging: ESH media Arne Ossenbaar 06 21 64 22 49 wil momenteel ook graag meedenken met winkeliers over andere reclame nu, zij hebben nu weinig adverteerders, kunnen in overleg kijken naar speciale tarieven nu bv; Wellicht voor Free2deal app ook bv; Jullie kunnen direct contact zoeken;
 • Doorn heeft geruchten gehoord over corona boetes aan ondernemers: deze kloppen niet. Er zijn nog geen boetes (nodig) gewees.
 • ZZP: eerste aantallen aanvragen ZZP-ers zijn gedeeld; waar mogelijk houden we elkaar op de hoogte.
 • Driebergen: verzoek om toeristenbelasting te laten vervallen: Dit jaar hoeven ondernemers slechts 10 % te betalen nu, verder uitstel zie site BGHU – voor volgend jaar kan gemeente nog geen antwoord op geven
 • We blijven voorlopig conferencecall elke woensdagavond 18h30 doen.

---

Verslag 26 maart 2020:
Gisterenavond deelgenomen aan een conference call. Participanten waren ondermeer voorzitters van ondernemersverenigingen, winkeliersverenigingen en Bizz op de Heuvelrug. Ook Frits Naafs de burgemeester was een half uurtje online. Wat kwam er allemaal ter tafel:

 • De Gemeente Utrechtse Heuvelrug valt onder de veiligheidsregio Utrecht waar Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht voorzitter van is.
 • Er is een Noodverordening van kracht waardoor de burgemeester beduidend meer bevoegdheden heeft als het gaat om de openbare orde en veiligheid, Denk hierbij aan bezoeken supermarkten, bijeenkomsten, het sluiten van winkels waar ondernemers en/of bezoekers zich niet houden aan de regels.
 • Op de Utrechtse Heuvelrug worden regels vrij goed nageleefd.
 • Weekmarkten vinden vooralsnog doorgang omdat ze tot de voedselvoorziening horen. E.e.a. zolang de kramen maar verder uit elkaar staan en mensen voldoende (minimaal 1,5 meter) afstand houden. Daarop wordt gecontroleerd. Non-Foodkramen zijn tot nader orde uitgesloten van de weekmarkten .
 • Komende week worden we geïnformeerd inzake de mogelijkheid van verlengde (verruimde) openingstijden van winkels/supermarkten om zo klanten nog beter te kunnen spreiden.
 • Op de website van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug staan 2 ‘buttons’ met informatie voor ondernemers over Corona. https://www.heuvelrug.nl/informatie-voor-ondernemers
 • Er wordt bekeken of ondernemers hun belasting aan de BGHU kunnen uitstellen

 

bottom1
bottom2