Contributie verenigingsjaar 2022

ALV2021-overview-1

Contributie in 2022 is 60 euro

In het afgelopen jaar zijn - vanwege de lockdown - slechts een beperkt aantal bijeenkomsten georganiseerd. Dit betekent dat er (voorlopig) nog voldoende budget is voor bijeenkomsten in 2022. 

Het Bestuur heeft dan ook besloten om in de eerste helft van 2022 geen contributiefactuur te versturen.
Vanaf juni 2022 ontvangen alle leden van de penningmeester een factuur van € 60,- *contributiebijdrage voor verenigingsjaar 2022.
Dit is een evenredig bedrag van de reguliere jaarcontributie van 12 maanden.

* NB. Een inflatiecorrectie wordt niet toegepast. 

bottom1
bottom2

 

Voor het actueel houden van je profielpagina.
Login via Ledenlogin