Betaling contributie 2023

ZH-logo-beeld

Hartelijk dank aan bijna de helft van alle leden voor het afgeven van de machtiging tot automatische incasso.

Zoals altijd bij het overgaan naar een nieuwe manier van werken, had dit ook meer voeten in aarde dan gedacht. De eerste incasso vindt plaats op 15 juni en degenen die nog geen incasso getekend hebben én nog niet betaald hebben, krijgen een factuur. 

Contributie
Zoals in de laatste ALV van 2022 unaniem door de aanwezigen besloten, heeft het bestuur de opdracht gekregen om te zorgen dat de contributie met Automatische incasso's geïnd kan worden. Daartoe is een samenwerking aangegaan met Club Collect / Club Base. Wanneer je berichten van hun ontvangt is dat dus namens het bestuur (de Penningmeester). Als je hier vragen over hebt neem dan gerust contact op met de Penningmeester. penningmeester@zakelijkheuvelrug.nl.

Voor de volledigheid hierbij een overzicht van de kosten die in rekening gebracht worden:
Betalen in termijnen: € 2,50
Storneringskosten: € 1,50
Te late betaling boete toe na de tweede herinnering: € 10,00
Te late betaling boete toe na de derde herinnering: € 15,00
Maar we gaan natuurlijk uit van het positieve en dat de contributies vlot geïnd kunnen worden, zodat we ook weer tijdig kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen van de vereniging. 

Met hartelijke groeten,
Michiel L.J. van de Watering Penningmeester

Meer informatie over contributie en lidmaatschap lees je op de pagina:  https://www.zakelijkheuvelrug.nl/lidmaatschap/voordelen-lidmaatschap/

bottom1
bottom2

 

Voor het actueel houden van je profielpagina.
Login via Ledenlogin