Avond over consentbesluitvorming

Gemeentehuis-entree-gr

Dinsdagavond 24 november avond over consentbesluitvorming: Content met consent?

Dinsdag 24 november 2015 is in de raadzaal van de gemeente Utrechtse Heuvelrug een avond over consentbesluitvorming in het openbaar bestuur. Ook leden van Zakelijk Heuvelrug van harte welkom om hierbij te zijn.

Overal in het land wordt gezocht naar of geëxperimenteerd met vernieuwing van de lokale democratie. De gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug heeft zo de eerste ervaringen opgedaan met een nieuwe manier van besluitvorming: de consentmethode. Hierbij is het doel een besluit te nemen als niemand van de betrokkenen daar een overwegend bezwaar tegen heeft. In de Gemeente Utrechtse Heuvelrug worden niet alleen de raadsleden maar ook inwoners, ambtenaren en wethouders om consent gevraagd met als doel: meer draagvlak.

Het Raadsprogramma 2015, inclusief bezuinigingsopdracht, is via de consentbesluitvorming tot stand gekomen. Tegelijkertijd besloot de Raad de eigen werkwijze te veranderen en andere betrokkenen uit te nodigen tot een verandering in gedrag.

Tijdens deze avond wordt verteld over de aanpak en ervaring van betrokkenen met het gebruik van het consentbesluit en hoe dat doorwerkt, waarbij door de aanwezigen in een Collegetour-setting vragen gesteld kunnen worden aan de bestuurder. Kernvraag is: is men content met consent?

U kunt zich voor kosteloze deelname aan deze avond aanmelden via: sociocratischcafe@gmail.com.

Een vrijwillige bijdrage voor dekking van de kosten is welkom.

Meedenken ...

gemeentekantoor
10punten1