10 punten plan november 2015

Zakelijk Heuvelrug heeft in 2014, rondom de gemeenteraadsverkiezingen, een 10 punten plan opgesteld. Doel van dit plan was de samenwerking van gemeente Utrechtse Heuvelrug met ondernemers verbeteren en verbeterpunten onder de aandacht te brengen. Dit plan is inmiddels geëvalueerd en op basis van deze evaluatie is een nieuw concept 10 puntenplan opgesteld. Wij zijn benieuwd wat onze leden vinden van dit nieuwe plan. Heb jij opmerkingen, aanvullingen of vragen? Laat het ons weten. Dat kan aan info@zakelijkheuvelrug.nl.

Hieronder het huidige concept 10 punten plan. 

1. Verbeter het ondernemersklimaat:

 1. Nodig is een proactieve houding van ambtenaren op ondernemerszaken; positieve grondhouding
 2. Belanghebbenden moeten beter geïnformeerd worden over ontwerpplannen.
 3. Communicatie over bestemmingsplannen moet beter. Wat is een beheersplan en wat is een bestemmingsplan; dus waar kunnen we invloed op uitoefenen.
 4. Ontwikkel een lokale monitor over lokale ondernemers
 5. Ontwikkel inkoopbeleid dat lokaal is gericht; maak van lokale ondernemers preferred suppliers
 6. Professionaliseer het steunpunt voor ondernemers: breidt het uit en maak het proactiever
 7. Faciliteer startende ondernemers met tijdelijke huisvesting; creëer broedplaatsen/ startershuizen.


2. Geef bedrijven de ruimte om te ontwikkelen:

 1. Verminder de invloed van de welstandscommissie.
 2. Richt een innovatiefonds op binnen de UH voor ondernemers.


3. Bevorder de mobiliteit in de kernen:

Laat een studie verrichten naar de knelpunten in de dorpen, bv. Kruispunt Doorn door innovatieve bedrijven.

 
4. Zorg dat ondernemers veilig kunnen ondernemen:

 1. Realiseer samenwerking met het bedrijfsleven en het keurmerk Veilig ondernemen.
 2. Participeer actief in het regionale platform criminaliteitsbeheersing (inbraakpreventie)


5. Geef recreatie en toerisme haar slagkracht terug:

 1. Onderzoek een alternatief voor de toeristenbelasting
 2. Stimuleer zakelijk toerisme, bv in Q4 verband
 3. Haal grote projecten naar de UH
 4. Bouw een uitkijktoren in Amerongen op het hoogste punt van de Amerongse Berg (69 meter)


6. Stop de leegloop van winkelgebieden:

 1. Zorg voor levendige dorpen, waar van alles georganiseerd wordt
 2. Zorg voor een mooie aankleding van de openbare ruimte met kunst, bloemen/ planten en gedichten
 3. Voer de discussie over de openingstijden van de winkels
 4. Ontwikkel het digitaal collectieve heuvelrug warenhuis

 
7. Help de lokale bouw- en woningmarkt er bovenop

Bevorder duurzame bouwprojecten en stimuleer inwoners duurzaam te verbouwen


8. Stimuleer de lokale arbeidsmarkt en re-integratie:

Communiceer beter over mogelijkheden en bestaande regelgeving

 
9. Decentraliseer de zorg:

Probeer ondernemers aan te laten sluiten op de dorpsnetwerken. Zorg dat de communicatie over werkzaamheden geoptimaliseerd wordt, zodat bekend is, waar aansluiting mogelijk is.


10. Kies voor onderwijs en innovatie

Ontwikkel het Mariniersterrein tot een Internationaal Kenniscentrum voor Bosbouw, samen met de universiteit van Wageningen.

 

 Dit verslag is van november 2015.

bottom1
bottom2

 

Voor het actueel houden van je profielpagina.
Login via Ledenlogin