Participatie- en informatiebijeenkomst inkoopbeleid

Gemeentehuis-entree-gr

In april treedt de nieuwe Nederlandse Aanbestedingswet in werking. Het beleid van onze gemeente wordt hierop aangepast. Het college stelt het inkoopbeleid vast conform de wet- en regelgeving. Op een aantal onderwerpen krijgen we graag inbreng van ondernemers. Het gaat hierbij om input leveren op een aantal actuele vraagstukken.

Met uw inbreng gaan we kijken naar de best haalbare opties. Deze inbreng verwerken wij, waar mogelijk, dan in het definitieve inkoopbeleid dat voor besluitvorming naar het college gaat. Het aanbestedingsbeleid gaat om opdrachten met opdrachtwaarden vanaf € 20.000-50.000,- in de business to business markt. Onder deze financiële grens gaat het om enkelvoudige aankopen waar vooral de vraag speelt hoe we elkaar vinden.

Ondernemers zijn welkom om mee te denken en input te leveren
op 8 februari om 19 uur in Cultuurhuis, Pléiade, Kerkplein 2 Doorn.
 

De avond start met een korte presentatie waarin uitleg en toelichting wordt gegeven. Daarna gaan we uiteen aan vier gesprekstafels om input /antwoord te kunnen geven op de volgende vragen:

  1. Wat verstaan we onder de term 'lokaal'?
  2. Hoe selecteren we objectief bedrijven om in te schrijven op aanbestedingen onder de Europese drempel?
  3. Hoe nemen we de gemeentelijke doelstellingen mee in een aanbesteding?
  4. Hoe vinden we elkaar?

Aan het einde van de avond komen we weer bijeen en worden de voorlopige uitkomsten uit de werkgroepen teruggekoppeld.

Op de website van de gemeente vind je meer informatie over deze avond en kun je je aanmelden!

Samen sterk

participatie3
gemeentekantoor