Nieuws uit het bestuur - nov 2017

ZH-logo-beeld

Update van de voorzitter

Verbinden en belangenbehartiging zijn twee belangrijke pijlers van onze ondernemersvereniging. Samen met Anouk Diks, ons bestuurslid verantwoordelijk voor communicatie hebben we een interview gegeven aan het blad Ondernamen om zo onze vereniging en haar ondernemers beter te kunnen profileren.
Lees het artikel in Ondernamen september 2017 (pagina 16-17).

Artikel in Ondernamen

Naast de maandelijkse bestuursvergaderingen waren er tevens de maandelijkse bijeenkomsten met de wethouder Economische zaken en ambtenaren, waarbij de voorzitters van de diverse ondernemersverenigingen over allerlei onderwerpen die ondernemers bezighouden van gedachte wisselen. Belangrijk punt is het nieuwe Economisch programma 2018-2019 met de speerpunten Retail, Duurzaamheid, Sociaal ondernemen, Toerisme & Recreatie en een optimaal Ondernemersklimaat. Hiervoor zijn allerlei projecten waar vanuit de gemeente funding voor bestaat. Daarnaast was ik aanwezig op de bijzonder leerzame lezing van Harry van Emden (Hoofd en operationeel specialist Nationale Politie Midden Nederland) inzake criminaliteit en terreurbestrijding. Onze gastheer op deze avond was onze vice voorzitter Jan-Pieter de Rooij in zijn functie van commandant van de Marinierskazerne.

Met de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de boeg is het van belang dat de Ondernemers zo veel mogelijk punten die voor hen van belang zijn op de politieke agenda van de diverse partijen trachten te krijgen. We kunnen hierbij denken aan de bereikbaarheid van de regio, een goed ondernemersklimaat etc. Hiervoor heb ik in het kader van functie als bestuurslid van Regio Q4 een gesprek gehad met Rob Jorg, fractievoorzitter van de VVD op de Utrechtse Heuvelrug en twee leden van de commissie die het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen schrijven. Last but not least was ik op 1 november jl. aanwezig bij een bijeenkomst inzake de aanleg van een snelle fietsroute tussen Utrecht Science Park en Veenendaal en wellicht doorgetrokken naar Wageningen.

door Theo Sack (voorzitter Zakelijk Heuvelrug)
novembers 2017

 

bottom1
bottom2

 

Voor het actueel houden van je profielpagina.
Login via Ledenlogin